Wood-Mizer Europe avslutar år 2021 och planerar för framtiden

Wood-Mizer Europe avslutar år 2021 och planerar för framtiden
29.12.2021

När året närmar sig sitt slut är det dags att sammanfatta dess avgörande ögonblick och utarbeta en plan för nästa år. I en intervju med vår Sales Director, Krzysztof Kropidłowski reflekterar vi över Wood-Mizer-händelserna 2021, tar pulsen på träindustrin och tittar på företagets kalender för nästa år. With the year coming to an end, it is time to review crucial moments and plans for next year. In an interview with our Sales Director, Mr Krzysztof Kropidłowski, we’ll reflect on the Wood-Mizer events of 2021, check the condition of the Timber industry and look into the company’s next year’s schedule.

 

2021 är ännu ett år som på ett mycket omfattande sätt har präglats av pandemin. Trots utmaningarna har det varit ett bra år för träindustrin. Konsumentmarknaden visar en positiv reaktion på den växande efterfrågan på råvaror och träprodukter såsom byggvirke, pallar, möbler etc. Det observeras i fjärrleveransdatumen för Wood-Mizer-produkter och ledtiderna är längre som en följd av den ökade efterfrågan på industrimaskiner som används för att tillverka slutliga träprodukter. Konsumenter blir medvetna om inflationen och bestämmer sig för att renovera sina lägenheter, bygga hus eller investera i olika fastigheter. De är desperata efter att växla pengar till konsumtionsvaror. ”Ju tidigare du spenderar pengar och avslutar dina projekt, desto mindre kommer du att påverkas av pengarnas minskade värde”, förklarar Krzysztof Kropidłowski.

 

 

Wood-Mizer är inte en direkt tillverkare inom möbelindustrin, men är en mycket betydelsefull leverantör av maskinerna till just denna industri. ”Vi tillverkar de maskiner och den utrustning som är nödvändig för våra kunder. De använder den här tiden åt att bygga ut sina verkstäder, uppgradera produktionslinjer och implementera nya lösningar – kort sagt investerar de nu för att säkra en bättre framtid för sina företag”, säger Krzysztof Kropidłowski.

 

Inled 2022 med optimism

År 2022 förväntas bli framgångsrikt, men också utmanande. Mängden virke som finns tillgängligt för branschen nästa år, och de systemreduktioner som dyker upp på auktionerna, skapar stor osäkerhet bland investerare. ”Faktum är att det finns många beställningar och att ekonomin fortfarande går bra, men att inflationen tär på lönsamheten. För träindustrins tillverkande företag kommer verksamhetsplanen att baseras på materialtillgången. Det kommer att påverka beslut om företagsexpansion eller anställning av nya medarbetare”, påpekar Krzysztof Kropidłowski. ”Nästa år kommer att bli intressant, men fullt av utmaningar. Det är inte alla företag som kommer att klara sig. I dag är det svårt att säga hur många av dem som kommer att kunna hantera den nya ekonomiska verkligheten.”

 

 

För Wood-Mizer ser början på det nya året ganska positiv ut, om man ser till antalet kundbeställningar som väntar på att produceras. Det är dock inga goda nyheter för kunderna, eftersom väntetiden för maskinerna blev längre än vanligt. Wood-Mizer, som ett av mycket få företag i regionen, kan vara stolta över att ha utökat sin infrastruktur med en ny produktionsanläggning som öppnades i april 2021. Som ett resultat har ett dussintal arbetsavdelningar skapats åt lokalbefolkningen, medan Wood-Mizer har utökat sin potential inom produktion och FoU. ”Även om den globala industrin lider av råvarubrist har vårt företag hanterat situationen väldigt väl. Naturligtvis kunde det ha gjorts bättre, men trots allt tycker jag att vi har skött vårt företag ganska bra. Vår planeringsstrategi visade sig vara korrekt, eftersom vi går in i nästa år med utmärkta försäljningsresultat från 2021 och en lång lista med kundbeställningar för 2022, säger Krzysztof Kropidłowski.

 

 

Nya produktions- och kontorslokaler och mer organisk tillväxt

Wood-Mizer ser fram emot att fortsatt utöka sin infrastruktur under 2022 genom att bygga ännu en produktions- och lagerlokal och fortsätta rekrytera nya arbetare till de olika avdelningarna. Den totala golvytan för den nya anläggningen kommer att uppgå till 10 000 m2, varav ca 3 000 m2 kommer att reserveras för ett modernt lager med fem lastramper, höga lagerställ och ett automatiserat trucksystem . I den nya lokalen kommer det finnas tillräckligt med plats för sågbladstillverkningen och FoU-avdelningen.

 

 

Wood-Mizer investerar även i utökningen på lokala marknader på andra kontinenter. I Asien, Oceanien och Afrika öppnar Wood-Mizer nya kontor som kommer att hjälpa företaget att nå de lokala kunderna, skapa en möjlighet för dem att växa och erbjuda dem en adekvat kundservice. ”Vi måste ta hänsyn till nya klimatprogram och miljörestriktioner som syftar till att stävja överdriven och illegal avskogning. Mer råvirke kommer att dyka upp lokalt, men minska globalt, vilket öppnar för efterfrågan på träförädling på dessa marknader. Lokala investerare kommer förmodligen att leta efter ett bandsågverk att köpa, och i framtiden kanske efter andra maskiner från Wood-Mizer-sortimentet”, förklarar Krzysztof Kropidłowski. ”Wood-Mizer kommer att fortsätta att öppna nya återförsäljarkontor och växa organiskt. Vi ska till platser där ingen någonsin har verkat förut!”

 

***