Prenumerera på vårt NYHETSBREV och få rabattkod på 5%!

Sekretesspolicy – information om hantering av data

Vi respekterar ditt privatliv och vi tycker datasäkerhet är viktigt. Vi skyddar därför data med hjälp av vedertagna relevanta standarder.
När du godkänner den här policyn godkänner du också vår hantering av dina data.
Nedan hittar du mer detaljerad information angående det sätt på vilket vi hanterar dina personuppgifter.

1. Inledande information

 • Vi, dvs. Wood-Mizer Industries Sp. z o. o., ul. Nagórna 114, 62-600 Koło, Polen, telefon: +63 26 26 000,
 • Du, dvs. en kund, en person som gör en förfrågan, en person som besöker vår webbplats,
 • GDPR, dvs. förordningen utfärdad av EU-parlamentet och Europeiska rådet 2016/679 den 27 april 2016, enligt Europeiska unionens officiella tidning L.2016.119.1 den 4 maj 2016, giltig från 25 maj 2018 (hädanefter kallad dataförordningen).

2. Dataadministratör

Vi administrerar dina personliga data. Vi hanterar dina data grundat på våra affärsaktiviteter.

3. Övervakande instans

För närvarande övervakas hanteringen av personliga data i Polen av Generalinspektionen för skydd av personliga data. Du är berättigad att inkomma med klagomål till den övervakande instansen.

4. Invändningar mot hanteringen

Du kan inkomma med invändningar mot en viss typ av hantering av data – särskilt när det gäller marknadsföring. Vi kommer att göra en utvärdering av dina invändningars giltighet. Om din invändning handlar om hur dina data hanteras i samband med marknadsföring kommer vi att agera enligt denna, om det inte är så att du på samma gång eller under pågående undersökning av invändningen godkänner att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål. Ditt godkännande av detta är frivilligt. Du kan alltid ta tillbaka alla eller vissa godkännanden när det gäller dina personliga data. Tillbakatagande av ett visst godkännande påverkar inte vår rätt att hantera data för det syfte som godkännandet omfattar fram till dess att detta har dragits tillbaka. Det kan också hända att vi kommer att i enlighet med lagstiftningen har annan laglig grund för att hantera dessa data eller har rätt att hantera  dem för andra ändamål.

5. Datahanteringens syfte

Hanteringen av dina personliga data sker för kommersiella och marknadsföringsändamål, samt för att besvara frågor som skickas in via webbformulär.

Baserat på dina data kan det hända att du utsätts för en profileringsmekanism som bygger på din plats och information om de produkter du visat intresse för. Profiler kan användas för att anpassa en del av den information som visas på webbplatsen.

Vi använder din e-postadress och ditt förnamn för att skicka nyhetsbrevet till dig. För att du ska få nyhetsbrevet måste du godkänna detta. Om du inte vill få nyhetsbrevet måste du avbryta prenumerationen via den länk som finns i varje meddelande.

6. Vilka data hanterar vi?

Vi hanterar data du skickar till oss via formulär, t.ex. data som anges öppet (förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, adress och annan data som anges i ett formulär). Vi kan också hantera data som samlas in automatiskt via webbläsare (plats, IP-nummer och andra data som skickas via webbläsare).

7. Tredje part till vilken vi kan överföra data

Data kan endast överföras till auktoriserade instanser. Personuppgifter överförs till tredje part i följande syfte:

 • hantering av webbformulär,
 • automatisering av olika uppgifter,
 • marknadsföring via e-post,
 • insamling av statistisk information,
 • dataanalys.

8. Hur länge lagrar vi dina data?

Hur längev dina data hanteras beror på för vilket syfte data har samlats in, för vilket syfte data hanteras, aktuell lagstiftning, eller den metod vi valt för lagring i enlighet med denna lagstiftning, samt dina godkännanden och andra former av instruktioner. Dina personliga data lagras fram till dess att godkännandet av hantering av dina personuppgifter upphör att gälla.

9. Dina rättigheter

 • Du har rätt att begära att vi ger dig tillgång till dina personliga data samt att få dem rättade, om de inte stämmer med sakernas faktiska tillstånd. I fall som anges i lagstiftningen kan du begära att få data borttagna eller begränsa hanteringen av dessa.
 • Du har också rätt att ange att du protesterar mot hanteringen av dina data. Vi kommer att undersöka ett sådant påpekande.
 • Du har rätt att överföra data eller att få en kopia på data, men denna rättighet får inte ha allvarlig inverkan på andra personers frihet eller rättigheter, inklusive affärshemligheter och immateriella rättigheter, och detta tillämpas inom vad som är tekniskt möjligt.
 • Du har rätt att kontakta den person som hanterar frågor som rör skydd av personliga data. Du kan skicka korrespondens till vår adress eller direkt till ansvarig person via iod@woodmizer.pl.

Policy för Cookies

Den här webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som skickas av webbservern och lagras av webbläsaren. Vid nästa besök på webbplatsen läses informationen av den server som skapade den. Insamlade data används för att förbättra driften av det IT-system som används för den verksamhet som bedrivs på webbplatsen och är anpassade till det innehåll användaren är intresserad av.

På vår webbplats kan det hända att vi använder följande typer av cookies:

 • Sessionscookies är filer som lagras tillfälligt i webbläsarens minne och som sparas till sessionen är slut.
 • Kvarstannande cookies är filer som sparas i webbläsarens minne så länge inställningar som tillåter detta har valts av användaren.
 • Egna cookies som kommer direkt från en webbplats som besökts.
 • Externa cookies kommer från en extern webbplats, som inte är samma som den besökta webbplatsen.
 • Konfigurationscookies gör det möjligt att ställa in funktioner och tjänster på webbplatsen.
 • Essentiella cookies gör att tjänster som är tillgängliga på servern kan användas.
 • Funktionella cookies gör det möjligt att lagra de webbplatsfunktioner som användaren vill använda.
 • Annonscookies ger annonsinnehåll som överensstämmer med användarens intressen.

Webbplatsen använder för närvarande inte ovannämnda filer, vi förbehåller oss dock rätten att i framtiden använda dessa vid godtyckligt tillfälle.

Användare av webbplatsen kan när som helst ändra inställningarna för cookies. Detaljerad information om möjligheter och sätt för hantering av cookies finns i din webbläsares inställningar.

Detta gäller särskilt sådana som kräver att användaren är inloggad. Om alternativet för att acceptera cookies stängs av betyder detta inte att tillgång till innehållet går förlorad.