Regler och villkor

Dessa regler och villkor uppdaterades senast 2020-10-19

 1. Inledning

  1. Dessa regler och villkor anger villkoren mellan dig (kunden) och oss (webbplatsägaren).

  2. Din användning av denna webbplats och alla tjänster som ingår utgör ditt godkännande av alla dessa regler och villkor.

  3. Använd inte den här webbplatsen om du inte godkänner dessa regler och villkor i sin helhet.

 2. Kundinformation

  1. Kontrollera alltid att kontaktinformationen du anger är korrekt innan du skapar ett kundkonto eller fortsätter till betalning.

  2. Du är ansvarig för att hålla reda på ditt eget användarnamn och lösenord på det sätt som krävs för att du ska kunna komma åt ditt kundkonto. Se till att du förvarar ditt användarnamn och lösenord på ett säkert sätt och att uppgifterna som krävs för att du ska få åtkomst till ditt kundkonto inte ges ut till någon annan.

  3. Som kund är du ansvarig för ditt kundkonto och de åtgärder som vidtas inom det. Om du är medveten om eller misstänker att ditt kundkontos användarnamn och lösenord eller annan information har blivit känd för en tredje part ska du omedelbart informera oss.

  4. Vår webbplats är endast avsedd att användas av vuxna. Vuxna kan köpa produkter åt barn så länge de produkter som köps är (av tillverkaren) avsedda för barns användning eller konsumtion.

  5. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller frånta dig åtkomst till denna webbplats om du bryter mot dessa regler och villkor. Sådan begränsning eller fråntagande av åtkomst görs utan regressrätt eller förklaring när vi så anser lämpligt eller nödvändigt.

 3. Integritet

  Vi tar din integritet på allvar. Vi är registrerade under och följer den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns att läsa i vår integritetspolicy.

 4. Produktpriser, äganderätt och ansvar

  1. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att prissättningar och produktspecifikationer som visas på vår webbplats är korrekta. Om ett fel i prissättningen eller specifikationen för en produkt upptäcks förbehåller vi oss dock rätten att antingen annullera din beställning eller kontakta dig för att ordna med betalning av eventuellt återstående belopp eller återbetalning av eventuell överbetalning från din sida (i tillämpliga fall). Handläggningen av en beställning kan när som helst avbrytas eller ändras av oss fram till dess att beställningen och eventuella tillhörande artiklar har levererats.

  2. Alla priser visas utan moms eller annan tillämplig försäljningsskatt. Däremot specificeras momsen eller försäljningsskatten i fråga på ett tydligt, separat sätt som en del av den totala kostnaden för din beställning vid betalning på webben och på alla mejl- eller papperskvitton.

  3. Vi förbehåller oss rätten att ändra alla produktpriser och specifikationer utan förvarning.

  4. Äganderätten till produkter som beställts från oss överförs inte till dig (köparen) förrän vi har mottagit och behandlat en giltig betalning till vårt eget bankkonto och din beställning har skickats och tagits emot av dig.

  5. Vi ansvarar för förlust av, eller skada på, produkter till dess att du tagit emot dem.

 5. Din beställning

  1. När du lägger en beställning får du automatiskt ett bekräftelsemeddelande från oss som bekräftar din beställning. Din beställning utgör en förfrågan till oss om att köpa de varor som anges i beställningen.

  2. Ditt erbjudande om köp är enbart godkänt av oss från dess att vi har skickat dig ett mejl som bekräftar vår expediering av din beställning.

  3. Produktartiklar som inte ingår i bekräftelsemejlet inkluderas inte i beställningen och avtalet mellan dig och oss.

  4. Vi förbehåller oss rätten att pausa eller vägra beställningar om en transaktion innehåller ofullständiga uppgifter eller uppgifter som inte kan verifieras eller om bedrägeri misstänks.

  5. Om vi inte på ett rimligt sätt kan leta upp saknade uppgifter eller lösa problemen i fråga görs en full återbetalning till det kort som användes vid köptillfället. Ingen annan form av återbetalning eller kredit erbjuds. Ingen återbetalning görs heller till någon tredje part eller något annat konto.

 6. Frakt och tull

  1. Alla beställningar vi tar emot skickas i mån av tillgång.

  2. Vi förbehåller oss rätten att skicka produkter vid ett senare tillfälle (upp till 28 dagar efter köp) när den beställda produkten inte finns i lager vid köptillfället. Vid ett sådant tillfälle kontaktas du och erbjuds full återbetalning istället för leverans av produkten.

  3. Vi kan inte hållas ansvariga för störningar i leveransprocessen orsakade av arbetskonflikter eller handlingar utanför vår direkta kontroll. Om en sådan störning inträffar erbjuds du leverans via ett alternativt transportbolag eller full återbetalning.

  4. Om du beställer en produkt utanför Sverige är mottagaren av produkten ansvarig för alla tullar eller tariffer som uppkommer i det land som produkterna skickas till. Dessutom kan din beställning bli försenad eller komma att öppnas och kontrolleras av lokala tullmyndigheter när den anländer till destinationslandet. OBS! Vi kan inte ge specifika råd om tullar eller tariffer.

 7. Avbeställningsrätt, retur och återbetalning

  1. Du har rätt att avbeställa ditt köp. För att utöva denna rättighet måste du dock meddela oss detta skriftligen (via mejl eller brev) inom 14 arbetsdagar från dagen efter att du tagit emot dina varor. Efter att ha meddelat oss har du ytterligare 14 arbetsdagar på dig att returnera varorna till oss.

  2. Som nämnts ovan måste meddelandet om avbeställning kommuniceras skriftligen, antingen via mejl eller genom att du fyller i ett avbeställningsformulär på vår webbplats. Vi bekräftar sedan mottagandet av din avbeställningsförfrågan. OBS! Ett telefonsamtal är inte ett giltigt sätt att avbeställa.

  3. Returer godkänns inte när du har använt din produkt, såvida inte produkten är defekt och du returnerar produkten av den anledningen.

  4. Varor som är förseglade eller emballerade med krympplast kan enbart returneras om de är defekta.

  5. Vi erbjuder ingen ångerrätt för personifierade varor, varor som är intima till sin natur eller varor som anses kunna vara problematiska att returnera av hygienorsaker, såvida de inte är defekta.

  6. Använd följande procedur vid alla typer av returer till oss:

   1. Ange ditt beställningsnummer och anledningen till returen på baksidan av din följesedel eller något annat papper (om du inte längre har kvar din följesedel).

   2. Tänk på att ange defekten eller defekterna om du returnerar din produkt med anledning av att den är defekt.

   3. Packa om produkten i sin originalförpackning, inklusive eventuella tillbehör, broschyrer, manualer och garantier som medföljde produkten. Tyvärr kan vi inte göra en återbetalning om produkten är i ofullständigt skick.

  7. Om originalförpackningen som omger produkten har skadats eller förstörts återbetalar vi enbart produkten om den returneras på grund av en defekt. Om originalförpackningen för en defekt produkt har skadats eller förstörts måste du säkerställa att produkten som returneras är förpackad på lämpligt sätt för leverans tillbaka till oss.

  8. Om inte den köpta produkten omfattas av fri retur (enligt information på vår webbplats) är du ansvarig för att betala porto- eller fraktkostnader för retur av produkten.

  9. Om du bär ansvaret för att stå för kostnaden för eventuella returer är det något som vi tydligt kommunicerar före köp – i den händelse sådan information inte tillhandahålls av oss står vi för kostnaden för ev. returer.

  10. Vid köp av skrymmande artiklar ger vi också en uppskattning av den sannolika kostnaden för retur.

  11. Med förbehåll för ovanstående klausuler ordnar vi med hämtning vid retur av skrymmande artiklar som inte är fysiskt lämpliga att returnera via post.

  12. Vi rekommenderar att alla returer skickas med registrerad leverans, så att du får tillgång till information om leveransprocessen.

  13. Vi gör inga återbetalningar för föremål som tappats bort eller stulits under transport till oss.

  14. Om en retur tappas bort eller blir stulen under transport till oss bör du kräva ersättning från det företag som ansvarade för transporten av returen.

  15. Om du inte kan returnera en produkt till oss kan vi eventuellt ordna med upphämtning hos dig. Kostnaden för upphämtningen kan komma att tilldelas dig.

  16. Oanvända produkter kan skyndsamt returneras av kunder till vår adress som anges längst ned i dessa regler och villkor.

  17. Med förbehåll för ovanstående återbetalar vi inköpspriset för en returnerad produkt inom 14 dagar efter att vi fått ett skriftligt meddelande om din avsikt att returnera produkten. I de fall vi inte tagit emot den returnerade artikeln behöver vi bevis på att artikeln skickats innan en återbetalning görs.

   1. Det kan ta upp till 28 dagar innan återbetalningar och återbetalningar av ogiltiga transaktioner syns på ditt konto.

  18. Vi återbetalar portokostnaderna för retur av produkter som felaktigt skickats av oss. OBS! Vi gör inga återbetalningar av någon leverans- eller portokostnad vid leverans med kurir, nattransport eller expressleverans.

 8. Kundklagomål

  Vi strävar efter att svara på alla kundklagomål eller frågor inom fem arbetsdagar. Skicka eventuella klagomål till shop@woodmizer.se

 9. Produktfel

  1. Om du upplever ett fel med en produkt kan den returneras till oss i enlighet med vår returpolicy ovan.

  2. Om det konstateras att en vara är defekt erbjuder vi en ersättningsartikel så snart som vi rimligen kan och inom 30 dagar efter det att vi meddelats om defekten, annars gör vi en full återbetalning. Om en återbetalning erbjuds och godkänns av dig görs den inom 14 arbetsdagar efter det att vi tagit emot ditt godkännande av en återbetalning.

 10. Händelser utanför vår kontroll

  Vi är inte ansvariga för försening eller underlåtenhet att fullgöra någon skyldighet enligt dessa regler och villkor om förseningen eller underlåtenheten orsakas av omständigheter utanför vår rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, händelser utanför mänsklig kontroll, krig, civil oordning eller arbetskonflikt.

 11. Licens

  1. Vi beviljar dig en licens för åtkomst till innehåll, information och tjänster som finns på vår webbplats som enbart är avsedd att användas för personligt bruk.

  2. Denna licens låter dig ladda ner och ”cacha” enskilda sidor från vår webbplats (med hjälp av din webbläsare).

  3. Denna licens ger dig inte tillstånd att ladda ner och ändra enskilda sidor eller väsentliga delar av vår webbplats eller tillstånd att göra vår webbplats tillgänglig via ett intranät, där vår webbplats eller en väsentlig del av den skulle finns lokalt på intranätet i fråga.

  4. Vår webbdesign, layout, innehåll eller text får inte kopieras, redigeras eller på annat sätt ändras utan att detta på förhand godkänns genom vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

  5. Vår webbplats får inte placeras inom ramen för en annan webbplats.

  6. Tredje parter har inte tillåtelse att ”djuplänka” till sidor på vår webbplats utan att detta på förhand godkänns genom vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. Alla länkar (såvida inte annat uttryckligen godkänts av oss) ska länka till webbplatsens startsida. Dessutom bör innehållet i sådana länkar vare sig det är grafik eller text, inte vara vilseledande, falskt, nedsättande eller på annat sätt stötande.

  7. Begränsningen rörande ”djuplänkning” gäller inte ”affiliate”-partner som vill skicka vidare kunder direkt till en särskild sida eller produkt i försäljningssyfte.

 12. Upphovsrätt

  1. Allt innehåll, databaser, grafik, knappar, ikoner, logotyper, layouter och gränssnitt tillhör oss under skyddande upphovsrätt såvida inte annat uttryckligen kommuniceras.

  2. Datautvinning, utvinning eller användning av produktinformation från vår webbplats är inte tillåten utan att detta på förhand godkänns genom vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

 13. Användargenererat innehåll

  1. Där funktionen finns att tillgå kan du lämna recensioner eller offentlig feedback på webbplatsen angående produkter du köpt, detta är även känt som användargenererat innehåll.

  2. Där funktionen finns att tillgå kan sådant användargenererat innehåll tillhandahållas i olika format: text, ljud, video och stillbilder.

  3. Som en del av tillhandahållandet av detta innehåll till oss samtycker du till att ge oss en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv och avgiftsfri licens för användning, distribution, redigering, översättning och återanvändning av sådant innehåll såsom vi själva önskar, inklusive underlicensiering till andra parter.

  4. Sådant innehåll får inte kränka någon annan parts immateriella rättigheter. Dessutom får innehållet inte vara olagligt eller kunna bryta mot lagarna i någon jurisdiktion där det kan komma att visas.

  5. Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehåll som bryter mot eller riskerar att bryta mot dessa regler och villkor.

  6. Vi tar dock inget ansvar för granskning eller övervakning av användargenererat innehåll.

  7. Eventuella klagomål om sådant innehåll från rättighetsinnehavare eller någon användare eller besökare på vår webbplats ska kommuniceras till oss genom våra kontaktuppgifter som anges längst ned i dessa regler och villkor.

 14. Begränsningar och undantag från ansvar

  1. Vi tar inget ansvar för sådan information och innehåll som tillhandahålls på webbplatsen utan kostnad.

  2. Vi tar inget ansvar för någon sorts affärsförlust (inklusive men inte begränsat till) förlust av vinst, inkomst eller intäkt, ”goodwill”-skada, förlust av andra kommersiella avtal och andra kommersiella möjligheter.

  3. Vi tar inget ansvar för någon sorts indirekt, följdmässig eller särskild förlust eller skada.

  4. Vi tar inget ansvar för någon sorts förlust eller skada som inte rimligen kan förutses vid tidpunkten för avtalet mellan dig och oss.

  5. Vi tar inget ansvar för någon sorts förlust relaterad till förlust eller korruption av data, databaser, system, programvara eller hårdvara.

  6. Dessa regler och villkor varken utesluter eller begränsar ansvaret för dödsfall eller personskada orsakad av dig eller oss.

  7. Dessa regler och villkor varken utesluter eller begränsar ansvaret för bedrägeri eller missvisande representation som orsakats av dig eller oss.

  8. Dessa regler och villkor varken utesluter eller begränsar ansvaret vid strid mot tillämplig lag för jurisdiktionen i fråga.

 15. Ersättning

  Genom din användning av vår webbplats ersätter du oss och förbinder dig att hålla oss skadeslösa vid alla möjliga anspråk som rör dina eventuella brott mot dessa regler och villkor, vid alla tillfällen – nu och i framtiden. Sådana ersättningar omfattar (men är inte begränsade till) alla rättsliga och icke-rättsliga kostnader, alla andra kostnader, skadestånd eller förlikningar som uppstår till följd av ditt brott mot dessa regler och villkor.

 16. Ändring

  Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa regler och villkor utan att meddela dig. Sådana ändrade regler och villkor gäller automatiskt för användningen av vår webbplats från och med dagen för publicering på vår webbplats.

 17. Överlåtelse av rättigheter

  Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter i enlighet med dessa regler och villkor, utan att meddela dig. Rätten att överlåta tillägnas enbart oss och inte dig på något som helst sätt.

 18. Avskiljbarhet

  Paragraferna, styckena och klausulerna i dessa regler och villkor ska läsas och tolkas oberoende av varandra. Om någon del av dessa regler och villkor eller paragrafer, stycken eller klausuler är ogiltiga påverkar det inte de återstående paragraferna, styckena och klausulerna.

 19. Undantag

  Underlåtenhet av oss att genomdriva ev. upplupna rättigheter enligt dessa regler och villkor ska inte tolkas som eller anses vara ett avstående från dessa rättigheter om vi inte skriftligen erkänner undantaget.

 20. Tredje parter

  Dessa regler och villkor är mellan dig och oss. De varken gäller eller gynnar någon tredje part och är inte heller beroende av någon tredje part.

 21. Omfattning

  Dessa regler och villkor beskriver hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss.

 22. Dina lagstadgade rättigheter

  Dina lagstadgade rättigheter som kund påverkas inte av dessa regler och villkor.

 23. Jurisdiktion

  Dessa regler och villkor ska tolkas, förstås och tillämpas i enlighet med svensk lag och omfattas av svenska domstolars exklusiva jurisdiktion.

Våra kontaktuppgifter är följande:
Mekwood AB, Slingan 14 SE-812 41 Gästrike-Hammarby
Organisationsnummer i Sverige: 556500-5286
Mejl: shop@woodmizer.se
Telefon: +46 0290 515 65