Prenumerera på vårt NYHETSBREV och få rabattkod på 5%!

WEBBSHOPBESTÄMMELSER WOODMIZER.SE

INNEHÅLL:

 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
 2. ELEKTRONISKA TJÄNSTER I WEBBSHOPPEN
 3. VILLKOR FÖR INGÅENDE AV KÖPEAVTAL
 4. BETALNINGSMETODER OCH BETALDATUM FÖR PRODUKTEN
 5. PRODUKTENS KOSTNAD, LEVERANSMETOD OCH LEVERANSTID
 6. PRODUKTKLAGOMÅL
 7. UTOMRÄTTSLIGA METODER FÖR ATT LÖSA KLAGOMÅL OCH UTREDA FORDRINGAR, SAMT REGLER FÖR TILLÄMPNING AV DESSA FÖRFARANDEN
 8. RÄTTEN ATT ÅNGRA AVTALET
 9. BESTÄMMELSER FÖR FÖRETAGARE
 10. SLUTBESTÄMMELSER
 1. Allmänna bestämmelser

  1. Webbshoppen som du hittar på webbadressen woodmizer.se drivs av företaget WOOD-MIZER INDUSTRIES Sp. z o.o. (ett aktiebolag som lyder under polsk lag) baserat i Polen. (Kontorsadress och postadress: Nagórna 114 Street, 62-600 Koło, Polen). Registrerat i Register of Entrepreneurs of National Court Registry under numret: 0000031050. Registerdomstol som innehar bolagets dokumentation: District Court Poznań – Nowe Miasto i Wilda in Poznań, IX Commercial Department of National Court Registry. Aktiekapital till ett belopp av 1 354 393,13 PLN. Skatteidentifikationsnummer (NIP): 6660003137. Registreringsnummer i nationella ekonomiregistret (REGON): 003733200. Mejladress: shop@woodmizer.eu och telefonnummer: +48 63 26 26 000.

  2. Dessa bestämmelser riktar sig både till konsumenter och till andra enheter, t.ex. entreprenörer/företagare som använder webbshoppen, såvida inte en viss bestämmelse i förordningarna anger något annat och uteslutande riktar sig till den specifika gruppen.

  3. Den som är personuppgiftsansvarig för uppgifter som behandlas i webbshoppen i samband med genomförandet av punkterna i dessa bestämmelser är säljaren. Personuppgifterna behandlas för ändamål inom den tidsperiod och på grundval av de skäl och principer som anges i integritetspolicyn som publicerats på webbshoppens webbplats. Integritetspolicyn innehåller främst regler för den personuppgiftsansvariges behandling av personuppgifter i webbshoppen, inklusive grunderna, ändamålen och perioden för behandlingen av personuppgifterna och rättigheterna för de personer som uppgifterna avser, samt informationen om användningen av cookiefiler och analysverktyg i webbshoppen. Att använda webbshoppen och köpa produkter är helt och hållet frivilligt. På samma sätt är det på frivillig basis som tjänstemottagaren eller kunden uppger personuppgifter, med förbehåll för de undantag som anges i integritetspolicyn (ingående av avtalet samt lagstadgade skyldigheter för säljaren).

  4. Definitioner:

   1. ARBETSDAG – en dag mellan måndag och fredag, alltså ingen helgdag.

   2. REGISTRERINGSFORMULÄR – formuläret i webbshoppen som du fyller i när du skapar ett konto.

   3. BESTÄLLNINGSFORMULÄR – en elektronisk tjänst i form av ett interaktivt formulär i webbshoppen som gör att du kan lägga en beställning, detta genom att lägga till produkter i kundvagnen och definiera villkoren för köpeavtalet, inklusive leveranssätt och betalning.

   4. KUND – (1) en fysisk person med full rättskapacitet, och i de fall som föreskrivs i allmänt tillämpliga bestämmelser även en fysisk person med begränsad rättskapacitet; (2) en juridisk person; eller (3) en organisatorisk enhet utan rättskapacitet för vilken lagen beviljar rättskapacitet – som har ingått eller har för avsikt att ingå avtal med säljaren.

   5. KONSUMENT – kund/tjänstemottagare för vilken användningen av webbshoppen (inklusive ingåendet av köpeavtal) inte är direkt relaterad till den bedrivna verksamheten eller företaget.

   6. KONTO – en elektronisk tjänst och uppsättning resurser i tjänsteleverantörens IT-system märkta med ett individuellt namn (användarnamn) och lösenord som tillhandahålls av tjänstemottagaren, där de uppgifter som angetts av tjänstemottagaren, samt information om lagda beställningar i webbshoppen, samlas.

   7. NYHETSBREV – en elektronisk tjänst (elektronisk distributionstjänst) som tillhandahålls av tjänsteleverantören via mejl, som gör det möjligt för alla tjänstemottagare som använder tjänsten att automatiskt få cykliskt innehåll från tjänsteleverantören i form av regelbundna nyhetsbrev som innehåller information om produkterna, nya modeller samt kampanjer i webbshoppen.

   8. PRODUKT – en rörlig vara tillgänglig i webbshoppen som är föremål för köpeavtalet mellan kunden och säljaren.

   9. BESTÄMMELSER – dessa webbshopbestämmelser.

   10. WEBBSHOP – tjänsteleverantörens webbshop som finns att tillgå på webbadressen: woodmizer.se

   11. SÄLJARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖR – företaget WOOD-MIZER INDUSTRIES Sp. z o.o. (ett aktiebolag som lyder under polsk lag) baserat i Polen. (Kontorsadress och postadress: Nagórna 114 Street, 62-600 Koło, Polen). Registrerat i Register of Entrepreneurs of National Court Registry under numret: 0000031050. Registerdomstol som innehar bolagets dokumentation: District Court Poznań – Nowe Miasto i Wilda in Poznań, IX Commercial Department of National Court Registry. Aktiekapital till ett belopp av 1 354 393,13 PLN. Skatteidentifikationsnummer (NIP): 6660003137. Registreringsnummer i nationella ekonomiregistret (REGON): 003733200. Mejladress: shop@woodmizer.se och telefonnummer: +48 63 26 26 000.

   12. KÖPEAVTAL – köpeavtalet som ingås eller har ingåtts mellan kunden och säljaren via webbshoppen.

   13. ELEKTRONISK TJÄNST – den tjänst som tillhandahålls elektroniskt av tjänsteleverantören till tjänstemottagaren via webbshoppen.

   14. TJÄNSTEMOTTAGARE – (1) en fysisk person med full rättskapacitet, och i de fall som föreskrivs i allmänt tillämpliga bestämmelser även en fysisk person med begränsad rättskapacitet; (2) en juridisk person; eller (3) en organisatorisk enhet utan rättskapacitet, för vilken lagen beviljar rättskapacitet; – som nyttjar eller har för avsikt att nyttja den elektroniska tjänsten.

   15. BESTÄLLNING – kundens avsiktsförklaring som lämnats via beställningsformuläret, som syftar direkt till att ingå köpeavtal med säljaren.

 2. Elektroniska tjänster i webbshoppen

  1. Följande elektroniska tjänster finns tillgängliga i webbshoppen: konto, beställningsformulär och nyhetsbrev.

   1. Konto – användning av konto är möjligt först efter att tjänstemottagaren har slutfört följande två steg: (1) fylla i registreringsformuläret och (2) klicka på knappen ”Skapa konto”. I registreringsformuläret måste tjänstemottagaren ange följande uppgifter: namn och efternamn / företagsnamn, adress (gata samt hus- eller lägenhetsnummer, postnummer, stad, land), mejladress, telefonnummer och lösenord. Kunder som inte är konsumenter måste ange företagets namn och skatteregistreringsnummer.

    1. Den elektroniska tjänsten Konto tillhandahålls kostnadsfritt på obestämd tid. Tjänstemottagaren har möjlighet att när som helst och utan att ange någon anledning radera kontot (frånsäga sig tjänsten Konto) genom att skicka en relevant begäran till tjänsteleverantören, detta via mejl till följande adress: shop@woodmizer.se.

   2. Beställningsformulär – den här tjänsten börjar användas när kunden lägger till sin första produkt i webbshoppens kundvagn. En beställning läggs efter att kunden har slutfört följande två steg: (1) fylla i beställningsformuläret och (2) klicka på ”Lägg order” på webbshoppens webbplats efter att man fyllt i beställningsformuläret – fram till detta ögonblick är det möjligt att själv ändra alla angivna uppgifter (följ bara de meddelanden som visas och den information som finns tillgänglig i webbshoppen). I beställningsformuläret måste kunden ange följande kunduppgifter: namn och efternamn / företagsnamn, adress (gata samt hus- eller lägenhetsnummer, postnummer, stad, land), mejladress, telefonnummer och uppgifter till köpeavtalet: produkt(er), antal produkter, leveransplats och leveranstid för produkten/produkterna samt betalningsmetod. Kunder som inte är konsumenter måste ange företagets namn och skatteregistreringsnummer.

    1. Den elektroniska tjänsten Beställningsformulär tillhandahålls kostnadsfritt, det är ett formulär av engångskaraktär som avslutas vid beställning via formuläret eller om tjänstemottagaren väljer att avbryta beställningsprocessen.

   3. Nyhetsbrev – du använder tjänsten Nyhetsbrev efter att du angett din mejladress på nyhetsbrevssidan på webbshoppens webbplats, till vilken kommande utgåvor av nyhetsbrevet skickas efter att du klickat på ”Prenumerera”. Tjänstemottagaren kan också välja att prenumerera på nyhetsbrevet genom att bocka i en kryssruta när kontot skapas, tjänstemottagaren blir då prenumerant på nyhetsbrevet.

    1. Den elektroniska tjänsten Nyhetsbrev tillhandahålls kostnadsfritt på obestämd tid. Tjänstemottagaren har möjlighet att när som helst och utan att ange anledning avprenumerera (frånsäga sig tjänsten Nyhetsbrev) genom att skicka en relevant begäran till tjänsteleverantören, detta via mejl till följande adress: shop@woodmizer.se.

  2. Tekniska krav för att kunna nyttja det IKT-system som används av tjänsteleverantören: (1) en stationär dator, bärbar dator eller annan multimediaenhet med internetåtkomst; (2) tillgång till mejl; (3) webbläsare: Mozilla Firefox version 17.0 eller senare, eller Internet Explorer version 10.0 eller senare, eller Opera version 12.0 eller senare, eller Google Chrome version 23.0 eller senare, eller Safari version 5.0 eller senare, eller Microsoft Edge version 25.10586.0.0 eller senare; (4) aktivera cookies och Javascript-stöd i webbläsaren.

  3. Tjänstemottagaren är skyldig att använda webbshoppen på ett sätt som överensstämmer med lagen och sunt förnuft, med respekt för tjänsteleverantörens och tredje parts personliga rättigheter, upphovsrätt samt immateriella rättigheter. Tjänstemottagaren är skyldig att ange uppgifter som stämmer överens med verkligheten. Tjänstemottagaren är förbjuden att tillhandahålla olagligt innehåll.

  4. Klagomålsförfarande med avseende på de elektroniska tjänsterna:

   1. Tjänstemottagaren kan skicka in klagomål relaterade till tjänsteleverantörens tillhandahållande av elektroniska tjänster samt andra klagomål relaterade till driften av webbshoppen (exklusive klagomålsförfarandet för produkter, som anges i punkt 6 i bestämmelserna) elektroniskt till följande mejladress: shop@woodmizer.se.

   2. I klagomålets beskrivning rekommenderas tjänstemottagaren ange: (1) information och omständigheter rörande föremålet för klagomålet (särskilt typ och datum för oegentligheten); (2) tjänstemottagarens begäran; och (3) den klagande partens kontaktuppgifter. Dessa uppgifter kommer att underlätta och påskynda tjänsteleverantörens behandling av klagomålet. Det som listas i föregående mening är dock endast rekommendationer, det påverkar inte resultatet av klagomål som lämnas in utan ovan nämnd information.

   3. Tjänsteleverantören avser svara på klagomålet omedelbart, dock senast inom 14 kalenderdagar från dagen för inlämnandet.

 3. Villkor för ingående av köpeavtal

  1. Ingåendet av ett köpeavtal mellan kunden och säljaren sker efter att kunden har lagt en beställning med hjälp av beställningsformuläret i webbshoppen i enlighet med punkt 2.1.2 i bestämmelserna.

  2. Produktpriset som visas på webbshoppens webbplats anges i euro och är exklusive moms. Kunden informeras om det totala värdet av den produkt som ingår i beställningen samt leveranskostnaderna (inklusive avgifter för transport, leverans och posttjänster) och andra kostnader, eller skyldigheten att betala dessa kostnader om de inte kan fastställas direkt i webbshoppen vid tillfället för beställning (vid tidpunkten då kunden vill ingå köpeavtal).

  3. Förfarandet för att ingå ett köpeavtal i webbshoppen med hjälp av beställningsformuläret
   1. Ingåendet av köpeavtalet mellan kunden och säljaren sker efter att kunden har lagt en beställning i webbshoppen i enlighet med punkt 2.1.2 i bestämmelserna.

   2. Omedelbart efter beställning bekräftar säljaren mottagandet av beställningen och godkänner den för behandling. Säljaren bekräftar mottagande och behandling av beställningen genom att skicka ett mejl till den mejladress som angavs vid tidpunkten för beställningen, som i det minsta innehåller säljarens bekräftelse på mottagande och behandling av beställningen och köpeavtalet. I samband med att kunden tar emot ovanstående mejl anses köpeavtalet ha ingåtts köpare och säljare emellan.

  4. Konsolidering, säkerhet och tillgång till innehållet i det av kund genomförda köpeavtalet uppnås genom att vi (1) tillhandahåller dessa föreskrifter på webbshoppens webbplats och (2) att vi skickar ett mejl som hänvisar till punkt 3.3.2. i bestämmelserna. Innehållet i köpeavtalet registreras och säkras dessutom i säljarens webbshoppssystem.

 4. Betalningsmetoder och betaldatum för produkten

  1. I enlighet med köpeavtalet erbjuder säljaren kunden följande betalningsmetoder:

   1. Betalning via banköverföring till säljarens bankkonto.

   2. Elektroniska betalningar och betalkortsbetalningar via KLARNA.

  2. Betalningsfrist:

   1. Om kunden väljer betalning via banköverföring, elektronisk betalning eller betalning med betalkort är kunden skyldig att göra betalningen inom 14 kalenderdagar från dagen för ingående av köpeavtalet.

 5. Produktens kostnad, leveransmetod och leveranstid

  1. Våra produkter kan levereras till Sverige.

  2. Kunden ska bekosta leveransen av produkten, såvida inte något annat anges i köpeavtalet. Produktens leveranskostnader (inklusive avgifter för transport, leverans och posttjänster) uppges för kunden på webbshoppens webbplats när beställningen läggs, och när kunden uttrycker en vilja att vara bunden av köpeavtalet.

  3. Säljaren erbjuder kunden följande leveransmetoder för produkten:

   1. Kurirpaket.

   2. Palleverans.

  4. Produkten ska levereras till kunden inom 14 arbetsdagar, såvida inte en kortare period anges i beskrivningen av produkten vid köpetillfället. Vid köp av produkter med olika leveranstider gäller det leveransdatum som ligger längst fram i tiden, det får dock inte överstiga 14 arbetsdagar. Produktens leveranstid börjar räknas från:

   1. den dag då pengarna sätts in och bokförs på säljarens bankkonto eller avräkningskonto, ifall kunden valt betalning via banköverföring, elektronisk betalning eller betalkort.

 6. Produktklagomål

  1. Grundvalen och omfattningen av säljarens ansvar gentemot kunden, om den sålda produkten har en fysisk eller juridisk defekt (garanti), definieras av allmänt tillämpliga civilrättsliga bestämmelser.

  2. Säljaren är skyldig att förse kunden med en produkt utan defekter.

  3. Kunden kan lämna klagomål. Exempelvis:

   1. i elektronisk form via mejl till ansvarig återförsäljare eller till säljarens avdelning som ansvarar för tjänster i kundens land.

   2. direkt till säljaren via de kontaktuppgifter som anges i början av bestämmelserna.

  4. I klagomålets beskrivning rekommenderas kunden ange: (1) Beställningsnummer och beställningsdatum; (2) försäljningsdokumentets nummer (fakturanummer); (3) information och omständigheter avseende ämnet för klagomålet (särskilt typ och datum för förekomst av defekten); (4) en begäran om att få produkten att efterleva köpeavtalet, eller en begäran om ett prisavdrag, eller en uttryckt vilja att ångra köpeavtalet; och (5) kontaktuppgifter till den som lämnar klagomålet. Allt detta kommer att underlätta och påskynda säljarens behandling av klagomålet. Det som listas i föregående mening är dock endast rekommendationer, det påverkar inte resultatet av klagomål som lämnas in utan ovan nämnd information.

  5. Säljaren kommer att behandla kundens klagomål utan dröjsmål, senast inom 14 kalenderdagar från dagen för inlämnandet. Om konsumenten krävde en ersättning eller en borttagning av defekten, eller gjorde ett prisavdragsutlåtande och angav ett belopp med vilket priset ska sänkas och säljaren inte svarade på kundens begäran inom 14 kalenderdagar, anses begäran vara motiverad.

  6. Kunden som utövar sina rättigheter enligt garantin är skyldig att leverera den defekta produkten till den adress som tidigare överenskommits med säljaren, eller adressen till den ansvariga återförsäljaren, eller adressen till säljarens avdelning som är ansvarig för tjänster i kundens land (lista över återförsäljare), eller direkt till säljarens adress: Nagórna 114 Street, 62-600 Koło, Poland. I fallet med en konsument ska kostnaden för leverans av produkten bäras av säljaren. I fallet med en kund som inte är en konsument ska kostnaden för leverans bäras av kunden. Om det på grund av produktens typ eller installationsmetod skulle vara alltför svårt för kunden att leverera produkten, är kunden skyldig att göra produkten tillgänglig för säljaren på den plats där produkten finns.

 7. Utomrättsliga metoder för att lösa klagomål och utreda fordringar, samt reglerna för tillgång till dessa förfaranden

  1. Det detaljerade informationsunderlaget om möjligheten för kunden att använda utomrättsliga medel för att lösa klagomål och söka fordringar, samt principerna för tillgång till dessa förfaranden, finns tillgängliga på huvudkontoret och på webbplatserna för relevanta statliga institutioner och samhällsorganisationer som ansvarar för att skydda kunders rättigheter och intressen i varje land.

  2. Säljaren meddelar att det inom Republiken Polen är möjligt för konsumenter att söka information om möjliga utomrättsliga klagomålslösningsmetoder och krav på huvudkontor och webbplatser för bland annat (följande listas på engelska/polska): poviat (municipal) consumer ombudsmen, Voivodship Inspectorates of Trade Inspection and the Office for Competition and Consumer Protection (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php and http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php).

  3. En onlineplattform för att lösa tvister mellan konsumenter och entreprenörer/företagare på EU-nivå (ODR-plattform) finns att tillgå på http://ec.europa.eu/consumers/odr. ODR-plattformen är en interaktiv och flerspråkig webbplats – en central plats för konsumenter och företag som söker en utomrättslig lösning på de kontraktsenliga förpliktelserna som uppstår vid ingående av köpeavtal online eller ett tjänsteavtal (se mer information på plattformens webbplats eller på webbplatsen för Office of Competition and Consumer Protection: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 8. Rätten att ångra avtalet

  1. En konsument som har ingått ett distansavtal kan inom 14 kalenderdagar frånträda det utan att ange en anledning och utan att ådra sig kostnader, med undantag för de kostnader som anges i punkt 8.8 i bestämmelserna. För att uppfylla tidsfristen räcker det att skicka ett meddelande innan den löper ut. Du kan uttrycka din vilja att ångra avtalet i elektronisk form via mejl till följande mejladress: shop@woodmizer.se.

  2. En exemplarisk mall för ångrade köp finns under punkt 11 i bestämmelserna och på webbshoppens webbplats. Konsumenten kan använda sig av mallen, men det är inte obligatoriskt.

  3. Tidsfristen för att ångra avtalet börjar räknas från att:

   1. säljaren överlåter produkten och är skyldig att överlämna dess ägarbevis (till exempel köpeavtalet) – alltså från det att konsumenten eller en tredje part som konsumenten har utsett, annan än transportören, tar produkten i besittning; (1) i fall där det enligt ett köpeavtal är många produkter som levereras separat, i omgångar eller i delar, räknas tidsfristen från det att den sista produkten, omgången eller delen tas i besittning; (2) i fall där det enligt ett köpeavtal görs regelbundna leveranser av produkter under en bestämd tidsperiod så börjar tidsfristen räknas från det att den första produkten tas i besittning.

   2. För andra avtal börjar tidsfristen räknas från dagen då parterna ingick avtal.

  4. Om distansavtalet ångras så anses det vara ogiltigt.

  5. Säljaren är skyldig att omedelbart, senast inom 14 kalenderdagar från mottagandet av konsumentens uttalande om återkallande av avtalet, returnera alla betalningar som gjorts av konsumenten samt leveranskostnaderna för produkten (med undantag för extra kostnader till följd av att konsumenten valt en dyrare leveransmetod än standardleveransmetoden som finns tillgänglig i webbshoppen). Säljaren ska då återbetala betalningen med samma betalningsmetod som konsumenten använde, såvida inte konsumenten uttryckligen har samtyckt till en annan återbetalningsmetod (som inte medför några extra kostnader för konsumenten). Om säljaren inte har erbjudit sig att hämta produkten från konsumenten, kan säljaren vänta med återbetalningen av de belopp man tagit emot från konsumenten tills dess att säljaren har mottagit produkten eller tills konsumenten har lämnat bevis på att produkten har återlämnats – beroende på vad som gör sig gällande först.

  6. Konsumenten är skyldig att omedelbart, senast inom 14 kalenderdagar från den dag då konsumenten ångrar köpeavtalet, returnera produkten till säljaren eller överlämna den till den person som säljaren har utsett för upphämtning, om inte säljaren har föreslagit att de själva ska hämta produkten. För att uppfylla tidsfristen är det tillräckligt att returnera produkten innan den löper ut. Konsumenten kan returnera produkten till den adress som tidigare överenskommits med säljaren, eller adressen till den ansvariga återförsäljaren, eller adressen till säljarens avdelning som är ansvarig för tjänster i kundens land, eller direkt till säljarens adress: Nagórna 114 Street, 62-600 Koło, Poland.

  7. Konsumenten är ansvarig för minskningen av produktens värde till följd av att den används på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion.

  8. Eventuella kostnader i samband med att konsumenten ångrar avtalet, som konsumenten är skyldig att betala:

   1. Om konsumenten har valt ett annat leveranssätt för produkten än det billigaste standardleveranssättet som finns tillgängligt i webbshoppen, så är säljaren inte skyldig att återbetala de extra kostnader som konsumenten har betalat.

   2. Konsumenten står för de direkta kostnaderna för retur av produkten.

  9. Konsumenten har inte rätt att ångra ett distansavtal i fall:

   1. (1) där tjänsten är en icke massproducerad produkt, tillverkad enligt konsumentens specifikationer eller avsedd att uppfylla konsumentens individuella behov; (2) där tjänsten rör en produkt som snabbt slits eller har en kort livslängd; (3) där tjänsten rör en produkt som levereras i en förseglad förpackning, som efter öppnande av förpackningen inte kan returneras på grund av hälso- eller hygienskäl (om förpackningen har öppnats efter leverans); (4) där tjänsten rör produkter som efter leverans på grund av sin natur är oskiljaktigt förbundna med andra föremål.

 9. Bestämmelser som rör entreprenörer/företagare

  1. Detta avsnitt i villkoren och bestämmelserna häri gäller endast för kunder och tjänstemottagare som inte är konsumenter.

  2. Säljaren har rätt att ångra det köpeavtal som ingåtts med kunden (som inte är en konsument) inom 14 kalenderdagar från dagen för dess ingående. Ett köpeavtal kan i detta fall ångras av säljaren utan att säljaren behöver uppge någon anledning, det ger inte heller upphov till några anspråk från kunden (som inte är en konsument) gentemot säljaren.

  3. När det gäller kunder som inte är konsumenter har säljaren rätt att begränsa eller ändra vilka betalningsmetoder som erbjuds, inklusive kravet på hela eller delvisa förskottsbetalningar, oavsett vilken betalningsmetod som valts av kunden och det faktum att köpeavtalet ingås.

  4. När säljaren släpper produkten till transportören överförs alla fördelar och nackdelar som är förknippade med produkten, samt risken för oavsiktlig förlust eller skada på produkten, till kunden (som inte är en konsument). I sådant fall är säljaren inte ansvarig för förlust, brist eller skada på produkten som uppstår till följd av transport till kunden, eller för försening i transporten av försändelsen.

  5. I händelse av att produkten skickas till kunden via en transportör är kunden (som inte är en konsument) skyldig att inspektera försändelsen i tid och på det sätt som är vedertaget för sådana försändelser. Om man fastställer att det under transporten har försvunnit något, eller att produkten blivit skadad, är man skyldig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att fastställa transportörens ansvar.

  6. Att säljaren enligt garantin skulle ansvara för detta gentemot kunden (som inte är en konsument) är uteslutet.

  7. När det gäller tjänstemottagare som inte är konsumenter kan tjänsteleverantören säga upp avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster med omedelbar verkan och utan att ange skälen, genom att skicka ett lämpligt meddelande till tjänstemottagaren.

  8. Tjänsteleverantörens/säljarens ansvar i förhållande till tjänstemottagaren/kunden (som inte är en konsument) är, oavsett dess rättsliga grund, begränsat – både för enskilda anspråk såväl som för alla anspråk överlag – upp till det pris och de leveranskostnader som anges i köpeavtalet, dock inte för mer än max. 250 (tvåhundrafemtio) euro. Tjänsteleverantören/säljaren är endast ansvarig gentemot tjänstemottagaren/kunden (som inte är en konsument) för typiska skador som är förutsägbara vid den tidpunkt då avtalet ingås och kan inte hållas ansvarig för förlorade intäkter hos tjänstemottagaren/kunden (som inte är en konsument).

  9. Eventuella tvister som uppstår mellan säljaren/tjänsteleverantören och kunden/tjänstemottagaren (som inte är en konsument) ska tas omhand av den domstol som har jurisdiktion över säljarens/tjänsteleverantörens säte.

 10. Slutbestämmelser

  1. De avtal som ingås via webbshoppen ingås på engelska.

  2. Ändring av bestämmelser:

   1. tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att göra ändringar i bestämmelserna av viktiga skäl, såsom: ändringar i lagen samt ändringar i betalnings- och leveransmetoder – i den mån dessa ändringar påverkar efterlevnaden av föreskrifterna i dessa bestämmelser.

   2. Vid ingående av löpande avtal enligt dessa bestämmelser, till exempel tillhandahållande av elektroniska tjänsten Konto, är de ändrade bestämmelserna bindande för kunden om kunden informerades korrekt om ändringarna och inte avslutar avtalet inom 14 kalenderdagar från det att ändringarna meddelats. Om ändringar i bestämmelserna skulle innebära nya avgifter eller höjningar av befintliga, har konsumenten rätt att dra sig ur avtalet.

   3. För avtal av annan karaktär än löpande avtal, till exempel köpeavtal, ska ändringar i bestämmelserna inte påverka de rättigheter som konsumenterna har förvärvat före ikraftträdandet av ändringarna – de kommer alltså inte att påverka redan lagda eller inlämnade beställningar och ingångna eller slutförda köpeavtal.

  3. I frågor som inte omfattas av dessa bestämmelser gäller allmänt tillämpliga föreskrifter enligt polsk lag, särskilt civilrättslagen av den 23 april 1964 (Dz.U. 1964 nr 16, post 93 med ändringar) och lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (Dz.U. 2002 nr 144, post 1204 med ändringar). För försäljningsavtal ingångna före den 24 december 2014 med konsumenter gäller särskilt bestämmelserna i lagen av den 2 mars 2000 om skydd av vissa konsumenträttigheter och ansvar för farliga produkter (Dz.U. 2000 nr 22, post 271 med ändringar) och lagen av den 27 juli 2002 om särskilda villkor för konsumentförsäljning, samt ändringar i civilrätten (Dz.U. 2002 nr 141, post 1176 med ändringar). För försäljningsavtal ingångna efter den 25 december 2014 med konsumenter gäller särskilt bestämmelserna i konsumenträttighetslagen av den 30 maj 2014 (Dz.U. 2014 post 827 med ändringar) samt andra motsvarande bestämmelser i allmän tillämplig lagstiftning och i den mån det är möjligt att tillämpa dem direkt; därtill gäller även relevanta bestämmelser i gemenskapslagstiftningen från Europeiska unionen.

  4. Dessa villkor utesluter inte de lagar som gäller i det land där konsumenten verkar och som inte kan uteslutas genom avtal. Säljaren/tjänsteleverantören garanterar i detta fall det konsumentskydd som ges via bestämmelser som inte kan uteslutas genom avtal.