Wood-Mizer introducerar nya bensinmotorn G57 för de mobila sågverken LT70 och LT70WIDE

Wood-Mizer introducerar nya bensinmotorn G57 för de mobila sågverken LT70 och LT70WIDE
02.12.2021

Nyligen uppdaterade Wood-Mizer sitt utbud av professionella sågverk genom att ersätta dieselmotorerna med en ny bensinmotor (G57) på sina sågverk LT70 och LT70WIDE. Bensinmotorn G57 är en viktig uppgradering av sågverksserien LT70 eftersom den hjälper till att öka bränsleeffektiviteten, ger fler hästkrafter och förbättrar driftkomforten samtidigt som den uppfyller de senaste avgasemissionsnormerna. Den nya bensinmotorn G57 ersätter den äldre generationens dieselmotor D42. En ny funktion hos G57-motorn är en speciell styrenhet som uppdaterar sågverket med nya drift- och diagnosfunktioner. Med den nya styrenheten gör G57-motorn det nu möjligt att:

• justera bladets linjära matningshastighet
• se aktuell bränsleförbrukning
• se antal arbetstimmar (elektroniskt räknade)
• se kylvätskans temperatur
• se motorbelastningen (i procent)
• se batterispänningen

 

Den nya bensinmotorn G57 som installeras i de professionella sågverken Wood-Mizer LT70 och LT70WIDE lever upp till kraven för miljöskydd såväl som kundernas efterfrågan på ökad driftkomfort. Den uppgraderade LT70-serien är en av den bästa serien träbearbetningsmaskiner på träförädlingsmarknaden.

 

 

Se mer information på den officiella webbplatsen https://woodmizer.co.uk/products/sawmills/portable-sawmills, eller kontakta din lokala Wood-Mizer-representant.

***