Wood-Mizer-sågverk återbrukar gammalt stadsvirke på COP26 i Glasgow 2021

Wood-Mizer-sågverk återbrukar gammalt stadsvirke på COP26 i Glasgow 2021
02.02.2022

 

Under de senaste decennierna har människor sett klimatförändringar som verkar ha en alltmer påtaglig inverkan på deras närmaste miljö och hushåll, såväl som deras hälsa och livsstil. Våldsamma stormar, översvämningar och skogsbränder orsakar hemska skador på hem och gör människor arbetslösa, medan luftföroreningar försämrar hälsan för miljontals människor runt om i världen. Även om konsekvenserna av klimatförändringarna är förödande fortsätter länder och organisationer att kombinera sina krafter för att skapa en bättre morgondag.

 

I november 2021 var Storbritannien värd för ett globalt klimattoppmöte, kallat COP (Conference of the Parties), som ägde rum för 26:e gången i rad. FN:s klimattoppmöte COP26 anordnades i Glasgow, Skottland och välkomnade deltagare från nästan 200 länder inklusive världsledare, regeringsrepresentanter, affärsrepresentanter, förhandlare och tiotusentals medborgare. Under 13 dagar av diskussioner och presentationer enades toppmötets medlemmar om Glasgows klimatpakt med resolutioner som att minska avskogningen, påskynda övergången till elfordon, skydda och återställa ekosystem och mer.

 

 

Wood-Mizer, som ju är en global tillverkare av sågverk och träbearbetningsutrustning, har ett stort fokus på att främja en passion för trä och träbearbetning, samtidigt som företaget utbildar människor i hållbarhet, bevarande av ekosystem och smart hantering av träresurser. Företaget har under många år arbetat med olika initiativ för att visa hur sågverk kan bidra till att hjälpa människor att bygga sina bostäder på ett hållbart sätt, vitalisera skadade områden efter en katastrof eller rädda stadsvirke från att användas som ved eller kompostmaterial. Vid COP26 visade Wood-Mizer upp sin bästa sågverksutrustning och metoder för att omvandla stockar till värdefullt byggmaterial. Evenemanget var också en möjlighet för allmänheten att bekanta sig med Wood-Mizers produkter, ställa frågor om sågverk och upptäcka sågverkens potential att återbruka stadsvirke. Wood-Mizers utställningsmonter fanns att hitta i ”Sustainable Timber District”, som var en del av FN:s klimattoppmöte COP26.

 

 

Scott Francisco, en visionär arkitektonisk designer med en passion för trä och en förespråkare för Wood-Mizers sågverk, presenterades vid evenemanget. Under åren har han skapat olika organisationer och program, inklusive pilotprojekt och Cities4Forests, för att utbilda människor världen över. Hans engagemang och kreativitet har hjälpt till att visa upp hållbar virkesanvändning och fördelarna med ett portabelt sågverk till fördel för stadslandskap, miljön och ekosystemet.

 

 

En annan som presenterades i Glasgow var Keith Threadgall, han är en skotsk agent som arbetar åt Wood-Mizers försäljningskontor i Storbritannien och som har bidragit stort till Wood-Mizers framgång. Keith är en Wood-Mizer-representant med lång erfarenhet och som arbetar med försäljning, kundservice och kontraktssågning i Skottland. Han arbetar i nära samarbete med David Biggs, chefen för Wood-Mizer i Storbritannien. Hans interaktion med åskådarna och hjälp med driften av sågverken betydde mycket för demonstrationens framgång.

 

 

Med COP-toppmötet såg Wood-Mizer en chans att öka medvetandet kring ”Urban Wood Sustainability”. I städer och byar slängs varje år tusentals träd som avfall, dömda att komposteras, begravas på byggarbetsplatser eller sågas sönder för att bli ved. På grund av snabba klimatomvandlingar förtjänar våra skogar en bättre behandling baserad på smart skogsskötsel och effektivare användning av det trä vi redan använder i våra hushåll och stadsmiljöer. Wood-Mizer stödjer och uppmuntrar individer, samhällen och företag att göra bättre användning av stadsvirke. Kom ihåg – för varje träd man återanvänder räddar man ett träd från att huggas ner i en frisk skog.

 

***