Byggandet av Noas ark

Av Wood-Mizer, Europe

Byggandet av Noas ark

 

Och gud sade till Noa: ”Bygg dig en ark av goferträ – gör den 300 alnar lång, 50 alnar bred och 30 alnar hög. Förse den med en nedervåning, mellanvåning och övervåning. Ty se, jag ska låta floden komma med vatten över jorden ... och Noah gjorde detta. Han gjorde allt som Gud befallde honom.” – Utdrag ur första moseboken, kapitel 6

 

Arken är en av världens mest ikoniska religiösa symboler. Översvämningslegender finns överallt där det finns människor – fler än 200 kulturer runt om i världen bevarar någon form av översvämnings- eller arkhistoria. Så när grundarna bakom The Ark Encounter funderade över sitt nästa stora projekt, stod arken högst upp på listan.

 

Ark Encounter Day

 

Inspirationen till projektet började med grundarens önskan om att skapa en familjevänlig attraktion som skulle uppmuntra människor till att tänka om kring bibelns relevans i modern tid. Den nu färdiga rekonstruktionen av Noas ark i Williamstown, Kentucky tog drygt ett och ett halvt år att bygga och anses vara världens största fristående träramskonstruktion. Totalt användes 7 300 m3 virke till bygget. Arken är en och en halv fotbollsplan lång och har en volym som motsvarar 500 långtradarsläp. Arken har tre våningar med utställningar, och en restaurang håller nu på att byggas med 600 stolar på övre däck. Arkens maximala kapacitet är 10 000 personer, dock planerar arrangörerna att begränsa arken till 3 000 personer i taget.

 

Designen

Visionen härstammar från Ken Ham, ordförande för Answers in Genesis, och Patrick Marsh – en världsberömd art director vars portfölj inkluderar Hajen- och King Kong-attraktionerna på Universal Studios i Florida, samt andra högprofilerade projekt runt om i världen. Arkprojektet började på papperet som en kombination av Patrick Marshs vision och den byggnads- och arkitektoniska expertis som den Indiana-baserade Troyer-gruppen kunde bistå med. De ligger sedan tidigare bakom American Countryside Farmers Market i Elkhart, Indiana – USA:s största lada sammansatt av balkar och massiva träpinnar. LeRoy Troyer från Troyer-gruppen översåg den arkitektoniska planen för The Ark Encounter och rekryterade amishsnickare från tidigare projekt för att sköta bygget av den tunga träramskonstruktionen och annat snickeriarbete på arken.

 

Ark Encounter Construction

 

Den allra första designfrågan var enkel – hur lång är en aln? Olika alnlängder fanns sedan tidigare, dessa hade baserats på avståndet mellan armbågen till det längsta fingrets fingertopp. För arkprojektet användes den hebreiska alnlängden på 51,8 cm, vilket betydde en total längd på 155,5 meter, en höjd på 15,2 meter och en bredd på 25,9 meter.

 

Leverans av virket

En av projektets största utmaningar var frågan om vem som skulle kunna leverera allt virke i de kvantiteter och mått som krävdes. Det gjorde Colorado Timberframe, ett företag strax utanför Denver som hävdar att de har ”den största och mest tekniskt avancerade anläggningen för tillverkning av träramar i Nordamerika.” Deras massiva fabrik är full av den senaste tekniken inom träramsutrustning, däribland ett utökat Wood-Mizer LT15-sågverk.

 

Ark Encounter Colorado Timberframe

Ark Encounter Logs

 

Keenan Tompkins, ägare till Colorado Timberframe, fick ett SMS från en av sina medarbetare där det stod: ”Om vi har den största tillverkningsanläggningen för träramar i Nordamerika, varför bygger inte vi den största träramen?” Keenan gjorde lite efterforskning och kontaktade The Troyer Group. Tidpunkten kunde inte ha varit mer perfekt eftersom arkdesignen snart var färdig och Troyer-gruppen aktivt letade efter ett företag som kunde tillhandahålla det virke som behövdes. ”De försökte fortfarande ta reda på om något företag faktiskt kunde hantera projektets volym,” säger Keenan. ”Vi sa till dem att vi hade kapacitet att hantera hela projektet. Vi var det enda företaget som kunde hantera och bearbeta de virkesmått som de förväntade sig.”

 

Sågning av materialet

Colorado Timberframe tilldelades kontraktet och började genast arbeta. 3 500 m3 tungt virke krävdes för att bygga själva träramskonstruktionen och varje enskild bit virke behövde sågas till en exakt storlek. Varje bit behövde bearbetas och få exakta fogar och hål, så att hela ramen skulle kunna sättas samman i tid. ”Vi var tvungna att anställa fler medarbetare, och det hela slutade med att vi körde treskift och arbetade dygnet runt, sex dagar i veckan i ungefär ett år,” säger Keenan. ”Arbetslaget bestod av 25 killar i verkstaden under ca 1 år. De var allt från snickare till maskinoperatörer och gårdsarbetare. Och då räknar jag inte våra montörer. Vi hade ytterligare tio killar som arbetade på plats tillsammans med amishsnickarna.”

 

Ark Encounter CNC Machine

Ark Encounter Logs

 

Alla de fyrkantiga virkesstycken som använts inuti arken kommer från douglasgranar som fällts och bearbetats i Oregon, Washington och British Columbia, Kanada. ”Allt som allt blev det 120 långtradarsläp fulla med virke,” säger Keenan. ”Ritningarna hade väldigt specifika storlekskrav vad gällde de slutgiltiga måtten på det grovsågade, fyrkantiga virke vi tog hem. Hälften av virket behövde sågas om innan det bearbetades av CNC-maskinen. Så vi använde oss av Wood-Mizer-sågverket konstant under ett år. Cirka hälften av allt virke till arken kördes genom LT15-sågverket.”

 

Ark Encounter Beams

 

LT15-sågverket är en del av Wood-Mizers instegssågverk som ofta köps av träbearbetningshobbyister och nya sågverkare. På grund av sin förmåga att såga vilken timmerlängd som helst tack vare sina obegränsade bänkförlängningar används LT15 också av företag som Colorado Timberframe för stora kommersiella ändamål. ”Sågverket LT15 var en viktig del av processen,” säger Keenan. ”Både för storleksändringen av arkens virke, men också för tillverkningen av pallar. Virket för det här projektet var så stort att vi var tvungna att tillverka våra egna pallar! Alla pallar gjordes med LT15-sågverket genom att vi sågade till alla avsågade bitar och allt överblivet material. Du kan föreställa dig hur många pallar som behövdes för 3 500 m3 trä!”

Under projektet användes vanliga 4/32 och 10/30 DoubleHard-sågblad från Wood-Mizer, bladen modifierades däremot för att ge den rustika finish som arkkonstruktörerna ville ha på balkarna. ”De ville att träet skulle ha en rustik karaktär och se ut som grovsågat virke,” berättar Keenan. ”Vi var tvungna att modifiera bladet för att få den grovsågade finish som efterfrågades.”

 

Ytterligare förberedelser

När balkarna var i rätt storlek skulle bearbetningsprocessen påbörjas – skåror, hål och annat skulle tillföras i varje balk med maximal precision. Detta gjorde Colorado Timberframes med sin nya CNC-maskin. ”Virket skulle köras i vår CNC-maskin K2I Hundegger. Den har ett fyra fot brett spår och kan bearbeta upp till 120 cm breda, 50 cm höga och 18,3 meter långa balkar. Vi använder den maskinen för stora kommersiella projekt. Den gör alla traditionella virkesramfogar såsom tapp- och sinkfogar, den borrar också hål och skär skåror och framställer alla typer av detaljer som krävs för virkets sammanfogningar eller stålplattor.”

 

Ark Encounter Construction

 

Men det var inte allt virke som behövde göras fyrkantigt. Arkritningen innefattade 66 massiva pelarstockar som skulle löpa mellan arkens neder- och övervåning och vara 16,8 meter långa. Ett betydande antal av stockarna som användes som pelare kom från död engelmannsgran i Utah. ”Vi gjorde en medveten och riktad insats för att använda oss av så många återvunna stockar som möjligt,” berättar Keenan. ”Engelmannsgranarna var döda och fälldes ansvarsfullt.” Colorado Timberframe byggde en särskild jigg för att rotera de massiva stockarna och såga alla fogar, vilket gjordes för hand och tog deras team på sex män två hela dagar för varje stock.

På något mirakulöst sätt levererade Colorado Timberframe allt virke enligt kraven och tidsplanen. De arbetade med projektet i strax över ett år, utöver sitt arbete med att bygga specialtillverkade timmerhus och konstruktioner åt andra kunder. ”Man gjorde ganska otroliga saker med trä innan man uppfann stål och betong,” reflekterar Keenan. ”Så det är ungefär som att gå tillbaka i tiden, fast man numera använder trä i ett mer modernt sammanhang.”

Keenan berättade att nyckeln till framgång med ett så stort projekt som The Ark Encounter var projektledning, organisering och schemaläggning, vilket gjorde att företaget inte överväldigades av projektets omfattning. ”Vi kunde inte ha klarat det utan Henning Mund, vår tyska timmermästare och min partner,” säger Keenan. ”Jag tror personligen att han är den bästa timmerramskonstruktören i hela USA.”

 

Konstruktionen

Cirka 2 000 km öster om Colorado Timberframes anläggning började schaktarbetet i augusti 2014 i Kentucky med 380 000 m3 jord som forslades bort för att ge plats åt arken. Arbetet med att lägga grunden inleddes i februari 2015 och arkbygget började i juni 2015.

 

Ark Encounter Beams

Ark Encounter Building

 

Arkritningen krävde att träkonstruktionen skulle placeras 3,6 m från marken och hämta stöd från 102 betongpelare. När virket anlände till Kentucky började bygget av den massiva träkonstruktionen. Liksom alla andra träramskonstruktioner delades arkramen upp i en serie 2D-sektioner. Allteftersom varje ”del” monterades och sattes på plats, tog 3D-strukturen sin form. Monteringen gjordes på marken med upphöjda träplattformar för att hålla alla de olika träelementen i linje när de fogades samman likt ett jättepussel.

 

Ark Encounter Workers

Ark Encounter Timbers

 

Den första delen vägde 12,5 ton och tog två veckor att montera ihop och sätta på plats. Två mindre kranar lyfte den upprätt, sedan lyfte en stor kran delen på plats över betongpelarna. Allteftersom amishsnickarna blev snabbare med varje del, kunde man i slutet av projektet montera och installera två delar i veckan. När projektet närmade sig slutförandet satte Orie Lehman, en av amishsnickarna som översåg virkesramkonstruktionen, upp sitt portabla Wood-Mizer LT40-sågverk vid byggarbetsplatsen för att såga upp allt virke som behövdes till de hundratals bänkar som placerades inuti och utanför arken.

 

Fakta om bygget

 • Arkens vikt: 15 800 ton
 • Brandutgångarna är klassificerade för att hantera upp till 10 000 personer
 • 5 000 ark ritningar krävdes för konstruktionens alla aspekter
 • Parkeringsplatsen rymmer upp till 4 000 bilar
 • En restaurang med 600 platser håller på att byggas på taket
 • 15 150 ark plywood
 • 27 000 m2 bambugolv
 • 67 467 borrade hål i balkar
 • 95 ton stålplattor och sammanfogningar
 • 7 300 m3 virke gick åt till konstruktionen
 • 5 435 tunga träbalkar
 • 300 000 skruvar
 • 50 000 pinnar och bultar

 

Besök arken

The Ark Encounter är nu öppen för allmänheten och rapporter visar att fler än 300 000 människor har besökt arken under de två första månaderna.

 

Ark Encounter

 

The Ark Encounter har kallats för världens åttonde underverk och krävde att hundratals människor arbetade nära tillsammans mot ett gemensamt mål – nämligen att skapa världens största fristående träramskonstruktion. Med den nödvändiga skickligheten, utrustningen och engagemanget från företag som Colorado Timberframe och Troyer-gruppen kan det fantastiska The Ark Encounter-projektet nu besökas av människor från hela världen.

 

Wood-Mizer-sågverk vid arken

Förutom Colorado Timberframes LT15-sågverk var minst två andra Wood-Mizer sågverk involverade i arkprojektet. Ett LT70-sågverk användes för att kapa de första balkarna som användes vid den första ceremonin ”Peg and Beam” när bygget inleddes. Ett portabelt LT40-sågverk användes också på plats under projektets sista månader för att producera bänkmaterial och ytterligare delar som kunde bearbetas från kvarvarande virke.

 

Ark Encounter Wood-Mizer Sawmill

 

 

Privacy Policy