Prenumerera på vårt NYHETSBREV och få rabattkod på 5%!

Första installationen av klyvsågen HR250 i Polen: En palltillverkare rapporterar imponerande produktionsförbättringar

Av Wood-Mizer, Europe

AMESKO company produces high quality pallets with HR250 resaw

 

Företaget startades av Skoras familj under tidigt 90-tal. ”På den tiden hade min far en hemmagjord cirkelsåg,” erinrar sig Monica Skora-Szydlowska. ”Jag kommer ihåg hur min far behövde skjuta stocken fram och tillbaka för att såga den till virke.”

När företaget växte flyttade de till utkanten av byn, vilket tillät dem att ytterligare utöka sin produktion. Nu tillverkar fabriken specialtillverkade pallar och träemballage. ”Vi exporterar ungefär 70 % av alla våra produkter till Tyskland,” tillägger hon.

 

AMESKO pallet factory in Poland

 

Log pile prepared for sawmilling

 

Pallets prepared for delivery

 

AMESKO investerade nyligen i Wood-Mizers nyutvecklade horisontella klyvsåg HR250 med dubbla blad. Maskinen är utrustad med 15 kW-motorer som ger tillräckligt med ström för att enkelt kunna såga kantbitar och få ut ännu mer virke.

”Vi har noterat en lägre energiförbrukning samt mindre underhåll och upplärning än vad som krävdes för vår gamla klyvsåg med cirkelklinga,” säger Artur Szydlowski som leder fabriken tillsammans med grundarens dotter Monika. ”Elkostnaderna blev lägre och sänkte våra driftkostnader,” förklarar Artur.

 

Wood-Mizer HR250 twin blade horizontal resaw

 

Wood-Mizers horisontella klyvsåg HR250 är utrustad med elektronisk setworks som möjliggör enkel positionering av huvudet och ändring av matningshastigheten.

”Med vår förra klyvsåg var det svårt att ändra skärhöjd, vi var tvungna att sluta såga och lägga till eller ta bort distanser på spindlarna,” säger Artur. ”Men med vår nya HR250 gör vi det med ett enkelt knapptryck. Det sparar massor av tid och har gjort produktionen mer flexibel. Klyvsågens setworks är väldigt enkel att använda och mycket exakt,” fortsätter Artur. ”HR250 låter oss såga kantbitar mycket snabbt eftersom maskinen är försedd med elektronisk styrning (upp/ned). Och matningshastigheten ändrar vi efter materialets hårdhet och tjocklek.”

 

Wood-Mizer HR250 twin blade resaw from back side

 

I standardutförande kommer HR250 med en pneumatisk fästrulle och en styrrulle. ”Det korta avståndet mellan rullarna låter oss såga kantbitar i alla storlekar,” säger Artur.

Klyvsågen är utrustad med en luftkompressor som trycksätter rullen och bladspänningssystemet. ”En annan fördel med HR250 är den automatiska bladspänningen – våra operatörer behöver inte längre kontinuerligt övervaka bladspänningen,” tillägger han.

AMESKO har flera smalspårssågverk med flera huvuden. En av anledningarna till att de valde HR250 var att sågverket använder samma blad. ”Det gör vår tillverkningsprocess enklare och mer flexibel eftersom vi slipar och skränker våra sågblad själva.”

 

The offcuts resaw at HR250 sawmill

 

Nu kan de utvinna extra virke genom att såga kantbitar, vilket de inte kunde med sin gamla klyvsåg med sågklinga. ”Smalspårstekniken hjälper oss att reducera mängden sågspån och därmed få ut mer virke,” fortsätter Monika. ”Vår gamla klyvsåg hade ett ca 6 mm skär och 3 klingor, nu använder vi 2 smalspårsblad med 2 mm skär. Det innebär att vi kan spara mer än en bräda.”

 

HR250 twin blade resaw generates an extra board from every offcut

 

Det sågspån som kommer ur processen samlas upp av ett uppsamlingssystem och leds till en container. Det säljs sedan till ett företag som tillverkar träpellets för uppvärmning. ”Vi har anslutit HR250 till vårt uppsamlingssystem för att hålla arbetsytan och klyvsågens huvud rent,” säger Artur. ”Det är viktigt att HR250-klyvsågens icke-bältade bladhjul hela tiden är rena. Det hjälper till att ge ett kontinuerligt exakt skär.”

 

AMESKO factory produces high quality pallets

 

HR250 är väldigt kompakt tack vare sin unika design: Två blad sitter på övre och undre hjul i ett huvud. ”När vi fattade beslut om att köpa en klyvsåg var det HR250:s lilla storlek, enkla användning och mångsidighet som fick oss att välja den här maskinen,” förklarar Monika. Klyvsågen HR250 levererades på en enda pall. Vi körde in den i produktionshallen med en gaffeltruck och anslöt uppsamlingssystemet, och efter ett par timmar hade vi HR250 i drift.”

AMESKO är en av de första träbearbetningsföretagen i Europa som installerat HR250. Maskinen anpassades för den europeiska marknaden och CE-certifierades. ”Vi är nöjda med Wood-Mizers service”, säger Artur. ”Adam Kubiak är en utmärkt specialist. Han konsulterade oss och föreslog HR250 som en optimal lösning för vår palltillverkningslinje.”

Adam Kubiak är en säljansvarig på Wood-Mizers avdelning för industriella lösningar. Under sina mer än 20 år inom företaget har han varit med och planerat flera industriella stockbearbetningslinjer i Europa, Asien och Afrika.