Från skogsbränder till ekonomisk återupplivning: Hur ett sågverk från Wood-Mizer hjälper till att återuppbygga en Italiensk stad

Av Martina Valentini, GreenPress EnvironMedia

Hur ett sågverk från Wood-Mizer hjälper till att återuppbygga en Italiensk stad

Video: Matteo Berlenga

 

Fyra år efter skogsbränderna i Val di Susa-dalen vid gränsen mellan Italien och Frankrike läker det lokala kooperativet La Foresta skogssår genom att tillföra värde till trä i alla dess former.


Ögonvittnen minns dagarna med bränder som en ”apokalyps” med mörker, rök och lågor som hotade hus. Fyra år efter det att bränderna drabbade Val di Susa är invånarna i Mompantero, ett av katastrofens epicentrum, fortfarande påverkade av händelserna den natten. Deras tillfälliga evakuering och plågsamma känslor är fortfarande svåra att uttrycka i ord. När de sista bränderna släcktes i slutet av oktober 2017 visade berget sina sår med tusentals hektar brända träd, en enorm mängd trä på marken och nya faror som lurade i form av allt från hotet om nya bränder till ökad risk för jorderosion.

 

 

Kort sagt var läget kritiskt. Men invånarna i denna generösa dal i utkanten av provinsen Turin är knappast lata av sig. Att kavla upp ärmarna och ta tag i saker som behöver göras har alltid varit livsnormen i Val di Susa. I dag läker det skadade området och naturkatastrofen har blivit en möjlighet för tillämpning av bästa praxis inom hållbar utveckling.


Sågning av råmaterial med minimala mängder avfall

”För att förhindra nya bränder behövde vi omedelbart avlägsna det mesta av virket från marken”, förklarar Giorgio Talacini, medlem i kooperativet La Foresta di Susa.

 

 

”Samtidigt började vi använda det bortplockade virket till erosionskontroll”, tillägger han. ”Det gjorde det möjligt för oss att tillämpa den smartast möjliga strategin – strategin om förebyggande.” 

”Det är viktigt att undvika nödsituationer, det kostar nämligen mindre att förebygga än att ta hand om konsekvenserna, och viktigast av allt – skogen bevaras.”

Kooperativet uppnår framgångsrikt två resultat: De maximerar användningen av träråvara och minskar träavfallet med en avsevärd mängd. Båda målen uppnås med hjälp av Wood-Mizers sågverksteknik för sågning av trä med tunna sågblad. På sorteringsgården väljer La Foresta-arbetarna ut stockarna och sorterar dem efter deras egenskaper. Det är här de sedan kapar stockarna till önskad längd. Virket transporteras från skogen (som sträcker sig över mer än 200 hektar) ca 15 kilometer bort till staden Susa, där det sorteras. De finare delarna körs i sågverket medan det mindre värdefulla materialet används för att tillverka träspån. ”Med Wood-Mizer-sågverket kan vi ta tillvara på så mycket som möjligt av virket som skördats efter branden,” förklarar Talachini. ”Träet av högst kvalitet används för att tillverka möbler såsom bord och stolar eller andra inredningselement.”

 

 

Minskad mängd träavfall

Vår primära träbearbetningsmaskin är bandsågverket LT40 från Wood-Mizer, som ger hög avkastning och utan problem kan köras länge. Sågverket kan såga upp till åtta och en halv meter långa stockar med upp till 90 cm i diameter. Dessutom ger sågverket exakta skär med en minimal mängd sågspån. Maskinen är utrustad med en elektronisk anordning kallad Setworks som justerar bladet för snabb produktion av de brädtjocklekar som krävs, samt en vattentank för bladsmörjning, vilket håller bladet rent under sågning. Det tunna sågbladet är bara 2 mm tjockt, därav ger varje stock fler brädor och mindre sågspån, vilket uppskattas av kooperativet eftersom de alltid värdesätter ekonomiskt effektiv användning av råmaterial. ”Vårt jobb är att skapa färdiga träprodukter, sågspånet skickar vi vidare för användning i bioenergi”, säger Talachini. ”På så sätt uppnår vi en avfallsfri produktion.”

 

 

La Foresta och Wood-Mizer: Vi arbetar tillsammans för en gemensam framtid

La Foresta-kooperativet i Val di Susa har verkat sedan 1995 och arbetar med infrastruktur i främst missgynnade områden som endast kan nås med specialtransporter såsom linbanor, terrängfordon och helikoptrar. Verksamhetens huvudsakliga mål är hållbart skogsbruk, vilket uppnås genom efterlevnad av kvalitetsstandarder, användning av högeffektiv utrustning som producerar minimalt med avfall samt utbildning av operatörer. ”Wood-Mizer har stöttat La Foresta i 15 år.”

 

 

”Vi valde ett Wood-Mizer-sågverk efter att ha utvärderat ett brett utbud av alternativa tekniker. Efter så många års samarbete är vi nöjda med maskinens utmärkta prestanda, eftermarknadsservicen och möjligheten att alltid hålla oss uppdaterade om nya marknadstrender, tack vare vår relation med företaget”, säger Talachini. ”Vårt samarbete är fortfarande under utveckling. Vi köpte nyligen en planhyvel/fräs från Wood-Mizer för sekundär träbearbetning.”

Vikten av att skapa produktvärde

Att använda kvalitetsutrustning menar Talachini är nyckeln till att blomstra på en marknad där produktförbättring är fundamentalt. Under de senaste månaderna har företaget drabbats av en prisökningsstorm som har svept in över råvarumarknaden som nyligen slog prisrekord med ett pris på mer än 600 € per kubikmeter timmer. Spänningarna avtog i september, vilket gav rum åt en nedåtgående korrigering. Men erfarenheten visar att kostnadsvolatilitet alltid är en potentiell fälla för små företag. ”Att öka produktvärdet är fundamentalt”, avslutar Talachini. ”Vi verkar lokalt, men måste hantera priser som drivs globalt. Därför behöver vi skapa högre mervärde, så att företaget framgångsrikt kan utvecklas och marknadsföra sig.”