Trädhus byggt av mesquite-trä i Arizona, USA

Av Amanda Buttram, Wood-Mizer Contributing Author

Mesquite Treehouse Milled and Made in Southern Arizona

Södra Arizonas ökenlandskap domineras av mesquite-träd – buskiga, sällsynta träd som är härdiga överlevare i tuffa miljöer. Det naturligt slingriga, kompakta mesquite-trädet från Sonoraöknen inspirerade Arthur och Valerie Flores till att för 20 år sedan starta företaget Tumacacori Mesquite Sawmill i Tumacacori, Arizona. ”Vi har nu rykte om oss att vara Arizonas äldsta och största leverantör av mesquite-produkter”, säger Arthur.

 

Mesquite treehouse in ArizonaMesquite treehouse in Arizona

 

När en lokal ranchägare bestämde sig för att bygga ett trädhus åt sina barnbarn föreslog Arthur och Valerie att han skulle bygga det av mesquite-trä. Paret är inte främmande för att skapa unika mesquite-produkter och är medvetna om de många sätt som indianerna använt olika delar av trädet genom historien. Men den här trädhusidén verkade vara ett helt nytt koncept. ”Tanken på att använda mesquite-trä till att bygga trädhuset tog det till en helt ny nivå ... 6 meter över marken för att vara exakt!” förklarar Arthur.

 

Window of mesquite treehouseWindow of mesquite treehouse

 

Utöver det unika i att vara byggt av mesquite-trä har konstruktionen en balkong med spektakulär utsikt över det bergiga ökenlandskapet. Inuti finns ett vardagsrum och ett sovloft, med rinnande vatten och elektricitet.

 

Mequite treehouse floorMequite treehouse floor

 

Allt virke till trädhuset sågades med det mobila sågverket LT40 från Wood-Mizer. De sågade en gammal douglasgran hämtad från en gammal Kanadensisk lada från tiden före andra världskriget, virket använde de till golvbjälkar, tak och strukturella stödbalkar. ”Att såga douglasgranen var relativt enkelt och tog ungefär en vecka”, berättar Arthur.

 

Mesquite treehouse structure supportMesquite treehouse structure support

 

Det inhemska mesquite-trädet från Sonoraöknen användes till panel, trappsteg och räcke, och hämtades från ranchens område. ”Mycket av det mesquite-trä som användes hade rensats bort för att ge plats åt boskapsbete”, förklarar Arthur. Mesquite är mer svårarbetat, så det tog ungefär tio veckor att såga efter mått.

 

Balcony of mesquite treehouseBalcony of mesquite treehouse
Mesquite treehouse stairsMesquite treehouse stairs

 

”För oss har LT40 alltid varit det rätta verktyget för jobbet!” säger han. Mesquite är aldrig enkelt att såga, inte ens med rätt verktyg. ”Vi har tur om vi kan såga mer än fyra skivor innan vi behöver byta till ett slipat blad!”

 

LT40HD Super sawmill in useLT40HD Super sawmill in use

 

Det färdiga trädhuset i mesquite-trä är byggt 6 meter över marken och erbjuder en taktäckt yta på ungefär 65 kvadratmeter. ”Vi är särskilt stolta över att ha varit en del av detta unika projekt. Alla som ser trädhuset säger att det är något speciellt, som inte är likt någonting annat i södra Arizona”, säger Arthur.