Hållbart skogsbruk

Hållbar skogsförvaltning för lokala samhällen i Italien

Under de senaste 20 åren har Alta Val di Suza skogskonsorti i Turin, Italien, förlitat sig på Wood-Mizers sågverk för att uppnå två mål med hållbar skogsförvaltning – att skydda miljön och att på ett effektivt sätt använda råvirke.

Hållbar offentlig skogsförvaltning i Katalonien med ett sågverk från Wood-Mizer

MMBB-projektet, som förenat flera samhällen i Katalonien, utvecklar framgångsrikt en cirkulär ekonomi för effektiv och avfallsfri användning av trä från offentliga skogar.

Från skogsbränder till ekonomisk återupplivning: Hur ett sågverk från Wood-Mizer hjälper till att återuppbygga en Italiensk stad

Fyra år efter skogsbränderna i Val di Susa-dalen vid gränsen mellan Italien och Frankrike läker det lokala kooperativet La Foresta skogssår genom att tillföra värde till trä i alla dess former.